Brevet valabil


(11)Numarul documentului4804
(21)Numarul depozituluia 2021 0026
(22)Data depozitului2021.04.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.04.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROTARI Doina, MD; DARIE Grigore, MD; MAŞNER Oleg, MD; IURCU Iulian, MD; DJENJERA Irina, MD; BEŞLIU Alina, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; TOFAN Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu de protecţie pentru conservarea prin refrigerare a spermei de berbeci
(13)Codul documentului
C8, BOPI 01/2024
C1, BOPI 12/2022
B1, BOPI 05/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01); C12N 5/02 (2006.01); C12N 5/076 (2010.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.05.31
(47)Data eliberării brevetului2022.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.29
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:14459, 2023.11.15
Datele iniţiale:INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.05.2024