Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului28
(21)Numarul depozituluis 2008 0008
(22)Data depozitului2008.10.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAMER Ayman Rabah, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAMER Ayman Rabah, MD; POPA Vladimir, MD; GHICAVÎI Victor, MD; VETRICEAN Sergiu, MD; AMER Larisa, MD; GUZUN Vasile, MD; ROTARU Loreta, MD; ABABII Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAMER Ayman Rabah, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al faringitei cronice hipertrofice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2010
Y, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/122 (2006.01); A61P 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru, CAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.10.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024