Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului37
(21)Numarul depozituluis 2008 0039
(22)Data depozitului2008.12.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNACU Viorel, MD; CIOBANU Pavel, MD; GORNEA Filip, MD; TOPOR Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metod ă de tratament al pseudartrozei
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 5/00 (2006.01); A61K 35/32 (2006.01); A61K 35/28 (2006.01); A61P 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.12.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2021