Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului92
(21)Numarul depozituluis 2009 0086
(22)Data depozitului2009.05.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; MASCENCO Natalia, MD; FLOREA Vasile, MD; LUNCAŞU Mihail, MD; ZAMORNEA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al ectoparazitozei la găini
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2010
Y, BOPI 10/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 36/282 (2006.01); A61P 33/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.10.31
(47)Data eliberării brevetului2010.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.15
 Data decăderii din drepturi2015.05.15
 Revalidarea la etapa eliberarii2015.03.31
 Data revalidării brevetului2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024