Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului192
(21)Numarul depozituluis 2009 0103
(22)Data depozitului2009.06.04
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; COVALI Alexandr, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de prelucrare termochimică a pieselor din oţel
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2010
Y, BOPI 04/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23C 8/50 (2006.01); C23C 22/50 (2006.01); C23C 22/83 (2006.01); C21D 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

11.12.2023