Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului155
(21)Numarul depozituluis 2009 0118
(22)Data depozitului2009.06.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDONICĂ Ilie, MD; BOGDAN Ion, MD; DONICA Nicolae, MD; DONICĂ Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tăiere a pomului de cais pe rod
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.03.31
(47)Data eliberării brevetului2010.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.08.2022