Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului145
(21)Numarul depozituluis 2009 0138
(22)Data depozitului2009.07.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLEORDA Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a mediului nutritiv pentru cultivarea lactobacteriilor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2010
Y, BOPI 02/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/225 (2006.01); A61K 36/882 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.06.2024