Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului191
(21)Numarul depozituluis 2010 0016
(22)Data depozitului2010.01.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABABII Ion, MD; NACU Viorel, MD; CIOBANU Pavel, MD; TRIFAN Victoria, MD; NACU Victoria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea celulelor de origine animală
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 12/2015
Z, BOPI 12/2010
Y, BOPI 04/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, IUSTIN Viorel, GROSU Petru, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.01.21
 Data decăderii din drepturi2017.01.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.04.2024