Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului233
(21)Numarul depozituluis 2010 0043
(22)Data depozitului2010.03.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCREPIS Oleg, MD; TODERAŞ Ion, MD; USATÎI Marin, MD; USATÎI Adrian, MD; STRUGULEA Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru cositul plantelor acvatice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2011
Y, BOPI 07/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01D 44/00 (2006.01); A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.07.31
(47)Data eliberării brevetului2011.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria, BANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2017.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024