Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului379
(21)Numarul depozituluis 2010 0174
(22)Data depozitului2010.10.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRANDIS Mihail, MD; LONCEAC Victor, MD; ZAICA Stanislav, MD; PERŢEV Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de defectoscopie ultrasonoră oglindă-umbră
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 29/04 (2006.01); G01N 29/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.12.31
(74)ReprezentantSCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chi?in?u, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei, ANDREEVA Svetlana
 Brevete expirate; Data expirarii2018.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.10.19
 Data decăderii din drepturi2017.10.19
 Revalidarea la etapa eliberarii2015.07.31
 Data revalidării brevetului2015.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.04.2021