Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului643
(21)Numarul depozituluis 2011 0164
(22)Data depozitului2011.10.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSCURTU Gheorghe, MD; DADU Vitalie, MD; CORNEA Vladimir, MD; DONICA Veronica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de protecţie a viţei de vie împotriva condiţiilor meteo nefavorabile
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 08/2017
Z, BOPI 01/2014
Y, BOPI 06/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 13/00 (2006.01); A01G 17/00 (2006.01); A01G 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.06.30
(47)Data eliberării brevetului2014.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia, DUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2021.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.10.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.03.2024