Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului619
(21)Numarul depozituluis 2012 0094
(22)Data depozitului2012.06.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; POPA Maria, MD; PAVLINCIUC Marcela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de rehidratare a fructelor deshidratate de vişin şi cireş
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/02 (2006.01); A23L 3/40 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, DUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.06.26
 Data decăderii din drepturi2020.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

15.08.2022