Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului624
(21)Numarul depozituluis 2012 0161
(22)Data depozitului2012.11.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAGIA Vavil, MD; SIMAC Viorel, RO; NICOLAEVA Diana, MD; PODOGOVA Marina, MD; JENAC Ana, MD; TÎRSÎNĂ Marina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a extractului liposolubil şi a produsului proteic din germeni de grâu
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2013
Y, BOPI 04/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11B 1/04 (2006.01); C11B 1/08 (2006.01); C11B 1/10 (2006.01); A23J 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, IUSTIN Viorel, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.11.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.04.2024