Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului707
(21)Numarul depozituluis 2013 0005
(22)Data depozitului2013.01.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; MOVILĂ Alexandru, MD; CAPROŞ Natalia, MD; ISTRATI Valeriu, MD; TODERAŞ Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a secvenţelor polimorfe 4a/4b ale genei sintetazei endoteliale a oxidului nitric  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2014
Y, BOPI 12/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/02 (2006.01); A61B 10/00 (2006.01); C12Q 1/68 (2006.01); C12N 15/11 (2006.01); C12Q 1/25 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.12.31
(47)Data eliberării brevetului2014.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 Brevete expirate; Data expirarii2019.04.12
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.01.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024