Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului712
(21)Numarul depozituluis 2013 0058
(22)Data depozitului2013.03.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Viorel, MD; LUPAN Oleg, MD; CREŢU Vasilii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a nanostructurilor de MoO3
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2014
Y, BOPI 12/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82Y 40/00 (2011.01); C01G 39/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.12.31
(47)Data eliberării brevetului2014.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 Brevete expirate; Data expirarii2019.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024