Brevet valabil


(11)Numarul documentului769
(21)Numarul depozituluis 2013 0196
(22)Data depozitului2013.11.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; VASILEVSCHI Sergiu, MD; PRISACARI Valeriu, MD; ŢIGANU Ignat, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de stabilizare a rampei maşinii de stropit
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01); F16F 15/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.05.31
(47)Data eliberării brevetului2014.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

15.08.2022