Brevet valabil


(11)Numarul documentului913
(21)Numarul depozituluis 2014 0112
(22)Data depozitului2014.08.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLUBI Roman, MD; IORGA Eugen, MD; ACHIMOVA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedee de producere a acidulantului şi sucului din  struguri de soiuri Vitis labrusca
(13)Codul documentului
Z9, BOPI 08/2020
Z, BOPI 01/2016
Y, BOPI 06/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 27/00 (2016.01); A23L 2/00 (2006.01); A23L 2/02 (2006.01); A23L 2/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.06.30
(47)Data eliberării brevetului2016.01.31
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.08.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.06.2024