Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului937
(21)Numarul depozituluis 2015 0039
(22)Data depozitului2015.03.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; TODIRAŞ Vladimir, MD; VOINEAC Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru capturarea insectelor dăunătoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2016
Y, BOPI 08/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 1/04 (2006.01); A01M 1/10 (2006.01); A01M 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.08.31
(47)Data eliberării brevetului2016.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2021.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

27.02.2024