Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1062
(21)Numarul depozituluis 2015 0059
(22)Data depozitului2015.04.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; BUZU Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2017
Y, BOPI 08/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 10/18 (2016.01); A23K 20/163 (2016.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); A01K 53/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.08.31
(47)Data eliberării brevetului2017.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2021.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.04.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024