Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului990
(21)Numarul depozituluis 2015 0076
(22)Data depozitului2015.06.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; VOINEAC Vasile, MD; ŞLEAHTICI Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru combaterea insectelor dăunătoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2016
Y, BOPI 01/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 1/00 (2006.01); A01M 1/02 (2006.01); A01M 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2021.09.03
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.06.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

27.02.2024