Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1056
(21)Numarul depozituluis 2015 0149
(22)Data depozitului2015.11.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBATÎR Ludmila, MD; SLANINA Valerina, MD; SÎRBU Tamara, MD; CHIŞELIŢA Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de conservare a tulpinii Pseudomonas aurantiaca  cu activitate antifungică
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2017
Y, BOPI 07/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.07.31
(47)Data eliberării brevetului2017.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2022.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.05.2024