Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1071
(21)Numarul depozituluis 2015 0150
(22)Data depozitului2015.11.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBATÎR Ludmila, MD; SLANINA Valerina, MD; SÎRBU Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conservare a tulpinii Bacillus cereus var. fluorescens cu activitate antifungic ă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/085 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.09.30
(47)Data eliberării brevetului2017.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2022.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.09.2023