Brevet valabil


(11)Numarul documentului1079
(21)Numarul depozituluis 2016 0042
(22)Data depozitului2016.03.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; BUZU Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 10/30 (2016.01); A23K 10/16 (2016.01); A23K 20/163 (2016.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.10.31
(47)Data eliberării brevetului2017.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

29.05.2023