Brevet valabil


(11)Numarul documentului1079
(21)Numarul depozituluis 2016 0042
(22)Data depozitului2016.03.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; BUZU Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 01/2022
Z, BOPI 05/2017
Y, BOPI 10/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 10/30 (2016.01); A23K 10/16 (2016.01); A23K 20/163 (2016.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.10.31
(47)Data eliberării brevetului2017.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.24
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8226, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, mun. Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

14.04.2024