Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1140
(21)Numarul depozituluis 2016 0053
(22)Data depozitului2016.04.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTÎŢIUC Mihai, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; VIŞNEVSCHII Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Instala ţie de distilare directă a vinurilor cu conţ inut înalt de anhidridă sulfuroasă cu func ţionare discontinuă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/12 (2006.01); B01D 3/00 (2006.01); B01D 3/02 (2006.01); B01D 3/14 (2006.01); B01D 3/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.04.30
(47)Data eliberării brevetului2017.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.04.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

15.08.2022