Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1075
(21)Numarul depozituluis 2016 0067
(22)Data depozitului2016.05.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCIHAN Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIHAN Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCIHAN Constantin, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru transformarea energiei mecanice în energie electrică
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02K 7/06 (2006.01); F03G 7/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.09.30
(47)Data eliberării brevetului2017.05.31
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.05.19
 Data decăderii din drepturi2018.05.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.07.2021