Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1112
(21)Numarul depozituluis 2016 0083
(22)Data depozitului2016.06.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD; BULAT Dumitru, MD; BULAT Denis, MD; USATÎI Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru incubarea icrelor de peşti în condiţiile curentului de apă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2017
Y, BOPI 01/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.01.31
(47)Data eliberării brevetului2017.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2022.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024