Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1179
(21)Numarul depozituluis 2017 0043
(22)Data depozitului2017.03.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPISARENCO Sergiu, MD; CUŞNIR Adrian, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; ZUGRAV Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al ulcerelor trofice  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2018
Y, BOPI 08/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/66 (2006.01); A61K 35/15 (2015.01); A61K 35/19 (2015.01); A61K 38/18 (2006.01); A61K 38/19 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.29
 Data decăderii din drepturi2022.03.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024