Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1219
(21)Numarul depozituluis 2017 0063
(22)Data depozitului2017.05.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; JELEV Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de apreciere a capacităţii de păstrare a fructelor de păr
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2018
Y, BOPI 12/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/00 (2006.01); A01F 25/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.16
 Data decăderii din drepturi2022.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024