Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1236
(21)Numarul depozituluis 2017 0074
(22)Data depozitului2017.06.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD; TELEUŢĂ Alexandru, MD; BERZAN Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BABICI Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a căldurii cu utilizarea arcului electric  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2018
Y, BOPI 02/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05B 7/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.02.28
(47)Data eliberării brevetului2018.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.13
 Data decăderii din drepturi2022.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.07.2024