Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1211
(21)Numarul depozituluis 2017 0075
(22)Data depozitului2017.06.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLESNIC Igor, MD; BERZAN Vladimir, MD; CEALBAŞ Oleg, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru deplasarea bobinelor de inductanţă de-a lungul stâlpului de beton armat al liniei electrice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2018
Y, BOPI 11/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B66F 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.13
 Data decăderii din drepturi2022.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.06.2024