Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1213
(21)Numarul depozituluis 2017 0080
(22)Data depozitului2017.06.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD; ŞCERBACOVA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a castraveţilor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2018
Y, BOPI 12/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); A01N 63/04 (2006.01); A01G 7/06 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.24
 Data decăderii din drepturi2022.06.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.07.2024