Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1245
(21)Numarul depozituluis 2017 0096
(22)Data depozitului2017.09.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÂNU Constantin, MD; PÎNZARU Iurie, MD; SAJIN Octavian, MD; SPÂNU Igor, MD; ISAC Maria, MD; MIRON Aliona, MD; ROŞCA Angela, MD; IVASIUC Irina, MD; PÂNTEA Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al hepatitei virale B la persoane cu expunere accidentală
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2018
Y, BOPI 04/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/576 (2006.01); G01N 33/577 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.04.30
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 Brevete expirate; Data expirarii2023.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.02.2024