Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1243
(21)Numarul depozituluis 2017 0101
(22)Data depozitului2017.10.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD; SIDORENKO Anatolie, MD; DONU Sofia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de transmitere a două semnale prin linia cu pierderi
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2018
Y, BOPI 03/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H04B 3/32 (2006.01); H04B 3/54 (2006.01); G01R 27/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.03.31
(47)Data eliberării brevetului2018.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.12
 Data decăderii din drepturi2022.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

27.02.2024