Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1262
(21)Numarul depozituluis 2017 0104
(22)Data depozitului2017.10.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Andrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de înregistrare a hologramelor optice şi a imaginilor raster
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2019
Y, BOPI 06/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 16/00 (2006.01); G03H 1/04 (2006.01); H01L 31/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.17
 Data decăderii din drepturi2022.10.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

27.02.2024