Brevet valabil


(11)Numarul documentului1267
(21)Numarul depozituluis 2017 0108
(22)Data depozitului2017.10.31
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; MORARI Boris, MD; SOLDATENCO Olga, MD; ROŞCA Oleg, MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului spumant
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

25.09.2023