Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1289
(21)Numarul depozituluis 2017 0121
(22)Data depozitului2017.11.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; POPESCU Liliana, MD; STURZA Rodica, MD; LUNG Ildiko, RO; OPRIŞ Ocsana-Ileana, RO; SORAN Maria-Loredana, RO; STAN Manuela Cristina, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, RO;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a desertului de brânză funcţional
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2019
Y, BOPI 11/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 23/00 (2006.01); A23L 29/00 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.11.30
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.22
 Data decăderii din drepturi2022.11.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024