Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1276
(21)Numarul depozituluis 2017 0123
(22)Data depozitului2017.11.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞUBINA Victoria, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; BURŢEVA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru păstrarea tulpinii de bacterii Bacillus subtilis CNMN-BB-09  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2019
Y, BOPI 08/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/125 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.29
 Data decăderii din drepturi2022.11.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.06.2024