Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1277
(21)Numarul depozituluis 2017 0144
(22)Data depozitului2017.12.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium piceum CNMN-FD-21
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2019
Y, BOPI 08/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 Brevete expirate; Data expirarii2024.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.28
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13229, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024