Brevet valabil


(11)Numarul documentului1259
(21)Numarul depozituluis 2018 0002
(22)Data depozitului2018.01.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; BUZAN Vladimir, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BUCARCIUC Melania, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Vagin artificial pentru colectarea spermei de la masculii de iepuri
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

10.06.2023