Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1259
(21)Numarul depozituluis 2018 0002
(22)Data depozitului2018.01.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; BUZAN Vladimir, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BUCARCIUC Melania, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiVagin artificial pentru colectarea spermei de la masculii de iepuri
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2019
Y, BOPI 06/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.10
 Data decăderii din drepturi2023.01.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10428, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, mun. Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD Str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024