Brevet valabil


(11)Numarul documentului1299
(21)Numarul depozituluis 2018 0017
(22)Data depozitului2018.03.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOGDAN Nina, MD; NECRÎLOVA Liudmila, MD; CARTAŞEV Anatoli, MD; COEV Ghenadii, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a brânzei din lapte de capră
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2019
Y, BOPI 01/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 19/032 (2006.01); A23C 19/05 (2006.01); A23C 19/064 (2006.01); A23C 19/068 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

12.12.2023