Brevet valabil


(11)Numarul documentului1286
(21)Numarul depozituluis 2018 0026
(22)Data depozitului2018.03.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLUBI Roman, MD; IORGA Eugen, MD; BUCARCIUC Victor, MD; ARNĂUT Svetlana, MD; CRUCIRESCU Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedee de obţinere a acidifiantului din mere
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/02 (2006.01); A23L 2/08 (2006.01); A23L 27/12 (2016.01); A23L 2/68 (2006.01); A23L 33/10 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.10.31
(47)Data eliberării brevetului2019.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

04.10.2023