Brevet valabil


(11)Numarul documentului1282
(21)Numarul depozituluis 2018 0027
(22)Data depozitului2018.03.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRUMEZA Irina, MD; GUDIMA Angela, MD; MACARI Artur, MD; COEV Ghenadii, MD; CARTAŞEV Anatoli, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a semifabricatelor din carne tocată
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2019
Y, BOPI 09/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 13/00 (2016.01); A23L 13/40 (2016.01); A23L 13/60 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.09.30
(47)Data eliberării brevetului2019.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

12.12.2023