Brevet valabil


(11)Numarul documentului1316
(21)Numarul depozituluis 2018 0063
(22)Data depozitului2018.06.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLEPORDA Nicolae, MD; BURLACU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă sol-gel de obţinere a filmelor continue microcilindrice de oxid de zinc în înveliş de sticlă
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 09/2019
Y, BOPI 02/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.02.28
(47)Data eliberării brevetului2019.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.25
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13221, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.02.2024