Brevet valabil


(11)Numarul documentului1422
(21)Numarul depozituluis 2018 0084
(22)Data depozitului2018.08.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD; BOTEZ Ilie, MD; BOTEZ Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiRăzuitor cu acţionare vibromecanică
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2020
Y, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23D 79/00 (2006.01); B23D 79/06 (2006.01); B24B 33/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.08.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

29.02.2024