Brevet valabil


(11)Numarul documentului1423
(21)Numarul depozituluis 2018 0103
(22)Data depozitului2018.11.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRADU Nicolai, MD; MÎNDRA Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru determinarea grosimii ţesuturilor vegetale
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2020
Y, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/46 (2006.01); G01N 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

08.12.2023