Brevet valabil


(11)Numarul documentului1380
(21)Numarul depozituluis 2018 0110
(22)Data depozitului2018.11.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBATÎR Ludmila, MD; DJUR Svetlana, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de conservare a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 05/2020
Y, BOPI 10/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.10.31
(47)Data eliberării brevetului2020.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.27
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13339, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.07.2024