Brevet valabil


(11)Numarul documentului1369
(21)Numarul depozituluis 2019 0011
(22)Data depozitului2019.02.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD; CICALCHIN Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiBalsam
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2020
Y, BOPI 09/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01); A61K 36/00 (2006.01); A61K 125/00 (2006.01); A61K 135/00 (2006.01); C07D 311/32 (2006.01); C07F 9/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.09.30
(47)Data eliberării brevetului2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.12
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:1647, 2020.02.11
Datele iniţiale:MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; MORARU Aurel, MD; CICALCHIN Serghei, MD
Datele finale:MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD; CICALCHIN Serghei, MD
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10322, 2023.08.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MEC, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.06.2024