Brevet valabil


(11)Numarul documentului1454
(21)Numarul depozituluis 2019 0024
(22)Data depozitului2019.02.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAcumulator hibrid al căldurii solare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2021
Y, BOPI 08/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24S 21/00 (2018.01); F24H 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.25
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:7591, 2019.07.04
Datele iniţiale:ERMURAŢCII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD
Datele finale:ERMURATSCHII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13332, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.06.2024