Brevet valabil


(11)Numarul documentului1385
(21)Numarul depozituluis 2019 0029
(22)Data depozitului2019.03.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTRUTINSCHII Tudor, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Adaos alimentar biologic activ
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/00 (2016.01); A61K 9/14 (2006.01); A61K 131/00 (2006.01); A61K 36/21 (2006.01); A61K 36/483 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61P 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.01
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

10.06.2023