Brevet valabil


(11)Numarul documentului1386
(21)Numarul depozituluis 2019 0030
(22)Data depozitului2019.03.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; STRUTINSCHII Tudor, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAdaos alimentar biologic activ
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2020
Y, BOPI 11/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/00 (2016.01); A61K 9/14 (2006.01); A61K 36/21 (2006.01); A61K 36/483 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.01
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10414, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

17.06.2024